"Добротица-БСК-Д" ЕООД

Сертификат за съответствие
No02 - НСИСОССО- No0023-1, от 07.07.2010г.

ОБИКНОВЕН БЕТОН
с консистенция К3
клас на якост на натиск
B7,5; B12,5; B15; B20; B25; B30; B35
"Добротица-БСК-Бч" ЕООД

Сертификат за съответствие
No02-НСИСОССО- No0022, от 07.07.2009г.
ОБИКНОВЕН БЕТОН
с консистенция К3
клас на якост на натиск B12,5; B15; B20; B25

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С
ръководител: инж. Величка Колева

"Добротица-Д"
при "Добротица-БСК-Д" ЕООД

Сертификат за акредитация / 31.03.2006 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С